Zarząd Stowarzyszenia

Stanisław Stankiewicz

prezes CRR, przez 2 kadencje Prezydent International Romani Union, obecnie przewodniczący Parlamentu IRU, przedstawiciel IRU w ONZ; członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; były dyrektor w Soros Roma Foundation (Szwajcaria); przewodniczy Council of Polish Roma; członek Międzynarodowej Grupy Mediacyjnej-Roma and Siti Contact Point przy Office Democratic Institutions and Human Rights.

Karol Kwiatkowski

wiceprezes Centralnej Rady Romów w Polsce wiceprezydent International Romani Union- Światowej Organizacji Romów. Od ponad 17 lat zajmuje się edukacją i integracją ekonomiczną Romów,. Współautor wielu badań i raportów dot. funkcjonowania Romów w edukacji i na rynku pracy. Od 2004 roku pracuje nad rzecznictwem interesów Asystentów Edukacji Romskiej. W ramach samo rzecznictwa dąży do budowy ogólnopolskiego systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych AER. Twórca wielu badań i raportów.

Prowadził konsultacje nad Ustawą dotyczącą uchwalenia 2 sierpnia jako Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

Były ekspert Eurpean Roma and Travellers Forum przy Radzie Europy. Były członek Zespołu do Spraw Romskich przy MSWiA . Trener wielokulturowości oraz trener antydyskryminacyjny.

Karolina Kwiatkowska

sekretarz CRR. Działa na rzecz społeczności romskiej od ponad 20 lat. Kulturoznawca, dziennikarka. Trener antydyskryminacyjny. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi rzecznictwo społeczne, polityczne, prawne, wdraża rozwiązania w sferze edukacji i dialogu międzykulturowego. Jest konsultantką dla administracji państwowej, samorządów oraz organizacji międzynarodowych. Prowadziła konsultacje do prac nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; była w zespole ds. Romów przy MSWiA. Prowadziła rekomendacje na potrzeby Komisji Wspólnej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych; oraz Programów Unijnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konsultowała Prace nad Ustawą dotyczącej uchwalenia 2 sierpnia jako Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

Była ekspertką ds. edukacji i rzeczniczką prasową European Roma and Travelers Forum afiliowanej przy Radzie Europy. Współautorka wielu badań dot. funkcjonowania dzieci romskich w polskim systemie edukacji i Romów na rynku pracy. Współtwórca programu edukacyjnego dla podniesienia kompetencji dla Asystentów Edukacji Romskiej. Ekspert edukacyjny w International Romani Union (Światowa Organizacja Romów).