Projekty

Dofinansowanie bieżącej działalności CRR

PROGRAM – Zadanie mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego

PODMIOT FINANSUJĄCY – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

OKRES REALIZACJI – 01.01.2022-31.12.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest uzyskanie dotacji na bieżącą działalność Centralnej Rady Romów oraz utrzymanie biura w Radomiu. Działania CRR mają na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Mniejszość romska jest jedną z najbardziej dyskryminowanych mniejszości w Polsce. Tym samym jest stale narażona na wykluczenie na wielu płaszczyznach: od edukacyjnej, przez ekonomiczną, po społeczną. CRR próbuje to zmienić poprzez różnego rodzaju bieżące działania:

Uzyskane w ramach projektu środki finansowe stowarzyszenie wykorzysta na realizację działań bieżących. Należy do nich m.in. współpraca z lokalnym środowiskiem romskim, systematyczne wsparcie dla Romów z Radomia i okolic, organizacja spotkań informacyjnych i doradczych dla lokalnej społeczności romskiej, spotkania redakcyjne dotyczące wydawania kwartalnika romskiego RROM PO DROM a także udzielenie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy pochodzenia Romskiego.

Pobierz PDF

Kwartalnik Rrom po Drom - Czasopismo

PROGRAM – Czasopisma

PODMIOT FINANSUJĄCY – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Gmina Miasta Radom

OKRES REALIZACJI – 01.01.2022-31.12.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem i zakładanym rezultatem projektu jest ochrona oraz rozwój kultury Romów. Zmotywowanie przedstawicieli środowiska romskiego do czytania i pisania w języku romskim, do podejmowania aktywności kulturalnej przy jednoczesnym rozszerzeniu i zachowaniu słownictwa-zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Lektura czasopisma to również zwiększenie wiedzy o historii i kulturze Romów, ale także o współczesnej Polsce i świecie w odniesieniu do tej społeczności. Czasopismo będzie także przybliżać czytelnikom kulturę polską oraz przedstawiać informacje o wydarzeniach kulturalnych w Polsce i za granicą.

W ramach projektu zaplanowano wydawanie kwartalnika „RROM PO DROM”. Czasopismo „RROM PO DROM” jest najstarszym periodykiem romskim wydawanym w Polsce od 1992r. Czasopismo będzie zawierało treści w języku romskim i polskim, dotyczące szeroko rozumianej kultury i tradycji romskiej.

Pobierz PDF

Strona Internetowa CRR

PROGRAM – Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce Na Lata 2021-2030

PODMIOT FINANSUJĄCY – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

OKRES REALIZACJI – 01.03.2022-31.12.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem i zakładanym rezultatem projektu jest utrzymane i obsługa strony internetowej stowarzyszenia. Strona Internetowa umożliwia bieżącą prezentację działań Centralnej Rady Romów, a tym samym niwelowanie krzywdzących stereotypów na temat Romów. Strona Internetowa w znacznym stopniu przyczynia się do promocji działań stowarzyszenia. Zostały na niej umieszczone aktualne oraz część archiwalnych publikacji wydawanych przez CRR oraz zaprzyjaźnione firmy i instytucje. Publikacje mają szeroki zakres: od poradników z zakresu poszukiwania pracy, przez czasopisma romskie, po różnego rodzaju broszury informacyjne.

Istnienie oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej pozwoli na dotarcie z informacjami do szerszej grupy odbiorców. Zapewni także wyższy i skuteczniejszy poziom obsługi, zwłaszcza w czasach pandemicznych, w których przyszło nam żyć.

Pobierz PDF

Krzyk Pamięci

PROGRAM – Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

PODMIOT FINANSUJĄCY – Ministerstwo Edukacji i Nauki

OKRES REALIZACJI – 01.03.2022-31.10.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest przekazanie szerszej grupie odbiorców informacji na temat Zagłady Romów w czasie II wojny światowej, oraz upamiętnienie ofiar i zachowanie w pamięci współczesnych i kolejnych pokoleń historii o zbrodniach wojennych popełnionych wobec Romów.

W ramach projektu zaplanowano druk albumu „Krzyk pamięci” w nakładzie 400 sztuk (zdjęcia wraz z opisem, oprawa twarda, papier kredowy) oraz organizację prapremiery wystawy „Krzyk Pamięci”. Opublikowany album zostanie nieodpłatnie przekazany społeczności romskiej, Asystentom Edukacji Romskiej, organizacjom romskim, pełnomocnikom ds. mniejszości, placówkom oświatowym w województwie mazowieckim oraz bibliotekom.

Pobierz PDF