Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów

I adres

ul. Trojańska 6/16
26-600 Radom

tel.: 511 554 822, 796 349 553

e-mail: crr@vp.pl

II adres

ul. Warszawska 43
15-252 Białystok

Rejestry

KRS 0000205600
REGON 05059626400000
NIP 966-12-52-312

Wsparcie

Konto Bankowe:

Bank PKO SA
39124052111111001044317897