Informacje

CENTRALNA RADA ROMÓW W POLSCE zawsze wspierała systemowe procesy włączania i integracji Romów. Przez zwiększenie kompetencji liderów romskich w obszarze rozwiązań prawnych oraz promocję współpracy, budowania sojuszy i koalicji jako mechanizmu zwiększającego skuteczność naszej społeczności.

Kluczowym elementem działań włączających jest edukacja. To ona wpływa na potencjał i przyszłe kompetencje członków naszej społeczności, dając im perspektywy i zwiększając ich szanse na rynku pracy, ale również wpływa na rozwiązania systemowe. Ponadto działania edukacyjne i działania wspierające na polu edukacyjnym kształtują podejście kadry edukacyjnej jak i reszty uczniów do społeczności romskiej, co ma realny wpływ na społeczeństwo. Dlatego tak istotne jest, aby mechanizm Asystentów Edukacji Romskiej był wdrażany i działał efektywnie. Centralna Rada Romów w Polsce przy współpracy z SWPS Uniwersytet Humanistyczny, m.in. z prof. dr. hab. Pawłem Boskim, opracował system nauczania podnoszący kwalifikacje Asystentów Edukacji Romskiej. Wypracowane przez nas narzędzia dają możliwość rozwoju, a także pokazują, że TEN zawód jest prestiżowy.

Do pobrania