Liderki i Liderzy Romscy Przeciwko Wykluczeniu

RUSZYLIŚMY Z PROJEKTEM

A oto co ciekawego planujemy:

  • warsztaty podnoszące kompetencje działań liderskich dla Romów
  • warsztaty samorządnictwa i budowania koalicji
  • ogólnopolskie ️spotkania eksperckie
  • sieciowanie i powstanie Księgi dobrych praktyk
  • realizacja ogólnopolskiej  kampanii edukacyjno-informacyjnej

Zapowiada się bardzo ciekawie.
Oczywiście będziemy informować na bieżąco.

Naszym Partnerem w Projekcie jest:
Łaźnia - Radomski Klub Środowisk Twórczych  - Gmina Miasta Radom.

----------------------------------------------------------------------------
Projekt realizowany z dotacji programu
Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Finansowanego z Funduszy EOG

P.S. Rekrutacja dobiega końca, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Już wkrótce kolejne newsy związane z projektem.

O Stowarzyszeniu

Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów – jest niezależną organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych. W Stowarzyszeniu działają ekspertki i eksperci, należący do społeczności Romskiej w Polsce i w Europie.

Organizacja działa na rzecz integracji, dialogu międzykulturowego, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Szczególnie kładziemy nacisk na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zjawisku romofobii i dyskryminacji.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jesteśmy konsultantami/-tkami dla administracji państwowej, samorządów, org. międzynarodowych i lokalnych.

Nasza misja

Bycie Rzecznikiem i wzmacnianie środowiska romskiego

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych. Naszym zadaniem są działania potępiające rasizm i dyskryminację. Budujemy koalicje na rzecz szerzenia integracji, dialogu, kształtowania postaw otwartości wobec różnorodności narodowych, etnicznych i religijnych. Współpracujemy z instytucjami, administracją publiczną. Organizacja przyczynia się do zmian w mentalności, aktywizacji społeczno-politycznej młodzieży romskiej oraz przeciwdziałania wykluczeniu dzieci romskich w syst. edukacji.

Stowarzyszenie współpracuje m.in. z International Romani Union (Światowa Organizacja Romska), European Roma and Travellers Forum przy Radzie Europy, OSCE, American Corner, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenia Romskie, administracja państwowa i samorządowa.